To ensure that you get the possible best experience, this website utilizes third-party profiling cookies. click here to learn about these cookies and how to change your settings. By closing this window or continuing to browse this website, you consent to the use of these cookies.
Strona główna | Produkty | Social Media | Dla Prasy | Wsparcie
Seria GeForce RTX 30
Seria GeForce RTX 20
Seria GeForce® GTX 16
Seria GeForce® GTX 10
Seria GeForce® GT 10
Seria GeForce® GT 700
Strona główna / Wsparcie / Procedura RMA
Wsparcie
Centrum pobierania
ThunderMaster
Tapety na pulpit
Procedura RMA
Procedura RMA

Informacja o gwarancji
Realizacją gwarancji zajmują się autoryzowani dystrybutorzy. Proszę sprawdzić procedurę zwrotu u lokalnych, autoryzowanych dystrybutorów lub w sklepie, w którym dokonano zakupu produktu. Listę autoryzowanych dystrybutorów można znaleźć na stronie www w sekcji "Gdzie kupić"

 

Wyłączenia i ograniczenia dotyczące gwarancji
Gwarancja jest realizowana przez autoryzowanych dystrybutorów. Sprawdź procedurę zwrotu u lokalnych autoryzowanych dystrybutorów lub w sklepie, w którym zakupiono produkt. Autoryzowanych dystrybutorów możesz znaleźć w sekcji „gdzie kupić”.


Poniższe okoliczności nie są objęte gwarancją firmy Palit lub skutkują jej utratą

 • Produkt nie jest objęty gwarancją.
 • Numer seryjny lub naklejka gwarancyjna została usunięta, przeniesiona, sfałszowana, zniszczona, uszkodzona, zmieniona lub jest nieczytelna.
 • Produkt został wprowadzony do obrotu z naruszeniem prawa (np. kradzież lub oszustwo)
 • Wszelkie awarie lub uszkodzenia produktu, które wynikają z zastosowania go do wydobywania kryptowalut, eksploracji danych lub związanych z nimi działań. Wyłączone z tej klauzuli są modele specjalnie zaprojektowane do górnictwa.
 • Stosowanie nieodpowiednich opakowań transportowych lub stosowanie nieodpowiedniego materiału opakowaniowego skutkującego uszkodzeniem produktu podczas transportu.
 • Wszelkie zmiany, instalacje, modyfikacje lub naprawa produktu przez osoby nieautoryzowane przez firmę Palit.
 • Niewłaściwe lub nieprawidłowe użytkowanie produktu przez użytkownika, takie jak nieprawidłowa obsługa, postępowanie niezgodne z instrukcją obsługi, użytkowanie lub przechowywanie na wolnym powietrzu, niewłaściwe przechowywanie, zalanie itp.
 • Wszelkie awarie lub uszkodzenia spowodowane czynnikami środowiskowymi takimi jak ekstremalna temperatura, wilgoć, piasek, brud, zakłócenia elektryczne lub zasilanie nieodpowiednim napięciem lub prądem o nieodpowiednim natężeniu, wahania lub przepięcia energii elektrycznej, elektryczność statyczna, zewnętrzne źródło elektryczne, przeciążone obwody elektryczne itp.
 • Wszelkie awarie lub uszkodzenia powstałe w wyniku siły wyższej, takiej jak powódź, pożar, tajfun, wichury, zanurzenie, trzęsienia ziemi, grzmoty, błyskawice lub katastrof spowodowanych działalnością człowieka takie jak wojna, strajk, eksplozje, wypadki itp.
 • Środowisko użytkowania, które może powodować narażenie produktu na działanie wody, nadmierną wilgoć, korozję, działanie nagłej siły fizycznej, uderzenia, ściskanie, zadrapania itp.
 • Drobne uszkodzenia uznane za zaniedbanie lub nierozsądne użytkowanie powodujące powstanie głębokich zadrapań, nacięć, pęknięć, przebarwień, oraz skutkujące upuszczeniem lub niewłaściwym obchodzeniem się z produktem.

©2022 Palit Microsystems wszelkie prawa zastrzeżone
Polityka prywatności